ฟอกฟันขาว

ในการใช้ชีวิตในปัจจุปันเราต้องพบปะผู้คนมากมาย รอยยิ้มจึงเป็น ปัจจัยสำคัญ ในการสนทนา และรอยยิ้มที่มั่นใจ สดใจก็สำคัญไม่แพ้กัน คนส่วนใหญ่จึงเริ่ม หันมาสนใจและเอาใจใส่ต่อฟันมากขึ้น

การฟอกฟันขาวจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนนิยมกันในปัจจุบัน เพราะเห็นผลที่ชัดเจน แน่นอน สำหรับการฟอกของคลินิคเรา เรามีเครื่องฟอกฟันขาว 2 ชนิดคือ มีเครื่องฟอกฟันขาว Cool Light Tooth และ เครื่องฟอกฟันขาว Laser Tooth Whitening ที่เราเลือกใช้ เครื่องมือ 2 ประเภทนี้ เพราะ เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ จะไม่ทำให้เกิดความร้อนหรือการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ ในช่องปากและฟันใน ขณะที่ทำการฟอกฟันขาว

สำหรับวิธีการฟอกฟันขาวมีหลายวิธีด้วยกัน คือ

1. การฟอกฟันขาว โดยวิธีการทำเองที่บ้าน นำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ คนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก ทำถาดพลาสติกสำหรับใสสารฟอกสีฟันให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสีฟันจะต้องแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาประเมิณผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับความเข้มข้นของสาร และระยะเวลาในการทำแต่ละครั้งให้เหมาะสมต่อไป

2. การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำ และใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นผลและได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย

3. การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ ให้ความร้อนต่ำสามารถกระตุ้นปฎิกิริยาเคมี ในเจลฟอกสีฟันมำหน้าที่ดึงรงควัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง สามารถกำหนดทิศทางของแสง ได้ดีกว่าเครื่องฉายแสง U.V. ทั่วไปที่มีรัศมีวงกว้างและให้ความร้อนสูง วิธีการนี้จึงมีความ ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อเหงือก โดยใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ 45 นาที

ประโยชน์ของการฟอกฟันขาว

• ช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่มัลักษณะเป็นคราบ อาจเกิจากคราบกาแฟ บุหรีให้กลับมาขาว เหมือนเดิม

• สามารถทำได้กับบุคคลโดยทั่วไป

• สามารถทำให้ท่านมีรอยยิ้มที่มั่นใน เป็นการสร้างบุคลิกภาพให้ท่านดูดีขึ้นด้วย

ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน

– ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่อง ดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

– การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
– ควรใช้ยาสีฟันที่ใช้ร่วมกับการฟอกสีฟันโดยเฉพาะ

– ควรหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันที่มีสีเข้มด้วยเช่นกัน

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment